Drug(薬物リスト) DrugBank | All Description Patterns💬 Info on mouse-over

5 / 17,542 descriptions

No. 薬物名(臨床試験情報から抽出) DrugBank KEGG DRUG KEGG GENES KEGG PATHWAY
On map, Yellow: Drug target genes
指定難病告示番号
1 Fk506 - - - - 1件: 222 💬
2 Fk506 level 2-3 ng/ml - - - - 1件: 86 💬
3 Fk506 level 3-5 ng/ml - - - - 1件: 86 💬
4 Fk506 level < 2 ng/ml - - - - 1件: 86 💬
5 Prednisone, fk506, mmf Prednisone 1件: D00473 💬 1件: NR3C1 💬 1件: Neuroactive ligand-receptor interaction 1件: 222 💬