Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG


Search results


No. 薬物名(臨床試験情報から抽出) DrugBank KEGG DRUG KEGG GENES KEGG PATHWAY
On map, Yellow: Drug target genes
指定難病告示番号
1Atazanavir (ATV) + ritonavir (RTV), continuation of backbone 2 nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTIs)1件: Ritonavir1件: D00427 (Name: Ritonavir)--1件: 265
2Atazanavir/Ritonavir1件: Nevirapine1件: D00435 --1件: 265
3Lopinavir/Ritonavir1件: Nevirapine1件: D00435 --1件: 265
4Lopinavir/ritonavir + nevirapine1件: Nevirapine1件: D00435 --1件: 265
5Lopinavir/ritonavir + zidovudine + lamivudine1件: Nevirapine1件: D00435 --1件: 265
6Monotherapy (Lopinavir/ritonavir)1件: Ritonavir1件: D00427 (Name: Ritonavir)--1件: 265
7Monotherapy (Lopinavir/ritonavir) + ABC/3TC1件: Ritonavir1件: D00427 (Name: Ritonavir)--1件: 265
8Ritonavir1件: Ritonavir1件: D00427 (Name: Ritonavir)--3件: 2, 86, 265
9Ritonavir (Norvir)1件: Ritonavir1件: D00427 (Name: Ritonavir)--1件: 265
10Saquinavir and ritonavir1件: Ritonavir1件: D00427 (Name: Ritonavir)--1件: 86