Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG


Search results


No. KEGG DRUG DrugBank 薬物名(臨床試験情報から抽出) KEGG GENES KEGG PATHWAY 指定難病告示番号
1 Blisibimod 💬 1件: Blisibimod1件: Blisibimod; --5件: 43, 44, 49, 63, 66 💬