Target Gene/Pathway Pathway / Gene


Search results


No. KEGG PATHWAY KEGG GENES KEGG DRUG DrugBank 指定難病告示番号
1 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
4件: CCL2, IL10, IL6, TNF 💬 Pirfenidone 💬 Pirfenidone 11件: 13, 34, 46, 50, 51, 58, 84, 85, 164, 222, 228 💬 💬
2 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
2件: CCR2, CCR5 💬 Cenicriviroc 💬 Cenicriviroc 1件: 94 💬 💬
3 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
1件: CCR4 💬 Mogamulizumab 💬 Mogamulizumab 1件: 26 💬 💬
4 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
1件: CCR5 💬 Maraviroc 💬 Maraviroc 2件: 46, 84 💬 💬
5 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
1件: CSF1R 💬 Pexidartinib 💬 Pexidartinib 1件: 34 💬 💬
6 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
1件: CSF1R 💬 Sunitinib 💬 Sunitinib 2件: 28, 34 💬 💬
7 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
2件: CXCR1, CXCR2 💬 Reparixin 💬 Reparixin 2件: 298, 299 💬 💬
8 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
1件: CXCR4 💬 Plerixafor 💬 Plerixafor 5件: 19, 20, 65, 285, 299 💬 💬
9 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
1件: IL20 💬 Fletikumab 💬 Fletikumab 1件: 46 💬 💬
10 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
1件: IL2RA 💬 Basiliximab 💬 Basiliximab 6件:  2 , 50, 66, 97, 222, 228 💬 💬
11 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
1件: IL2RA 💬 Daclizumab 💬 Daclizumab 8件: 13, 56, 60, 65, 97, 107, 283, 284 💬 💬
12 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
3件: IL2RA, IL2RB, IL2RG 💬 Aldesleukin 💬 Aldesleukin 6件:  2 , 35, 49, 65, 96, 97 💬 💬
13 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
1件: IL6 💬 Olokizumab 💬 Olokizumab 2件: 46, 96 💬 💬
14 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
1件: IL6 💬 Siltuximab 💬 Siltuximab 2件: 28, 331 💬 💬
15 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
1件: IL6 💬 Sirukumab 💬 Sirukumab 2件: 41, 46 💬 💬
16 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
2件: IL6, TNF 💬 Pomalidomide 💬 Pomalidomide 5件: 28, 51, 85, 227, 331 💬 💬
17 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
1件: IL6R 💬 Sarilumab 💬 Sarilumab 5件: 41, 46, 84, 107, 271 💬 💬
18 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
1件: IL6R 💬 Satralizumab 💬 Satralizumab 3件: 11, 13, 86 💬 💬
19 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
1件: IL6R 💬 Tocilizumab 💬 Tocilizumab 21件:  2 , 11, 13, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 86, 107, 266, 271, 331 💬 💬
20 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
1件: LTA 💬 Pateclizumab 💬 Pateclizumab 1件: 46 💬 💬
21 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
2件: LTA, TNF 💬 Etanercept 💬 Etanercept 16件: 15, 28, 35, 38, 39, 46, 50, 53, 56, 60, 85, 107, 228, 270, 271, 285 💬 💬
22 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
1件: TNF 💬 Adalimumab 💬 Adalimumab 17件: 19, 37, 40, 41, 46, 56, 84, 96, 97, 107, 160, 164, 222, 226, 269, 270, 271 💬 💬
23 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
1件: TNF 💬 Certolizumab pegol 💬 Certolizumab pegol 8件: 37, 46, 49, 96, 97, 107, 226, 271 💬 💬
24 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
1件: TNF 💬 Golimumab 💬 Golimumab 8件: 46, 56, 84, 96, 97, 107, 270, 271 💬 💬
25 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
1件: TNF 💬 Infliximab 💬 Infliximab 27件: 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 55, 56, 65, 84, 85, 95, 96, 97, 98, 107, 162, 164, 269, 270, 271 💬 💬
26 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
1件: TNF 💬 Lenalidomide 💬 Lenalidomide 8件: 16, 26, 28, 34, 49, 284, 300, 331 💬 💬
27 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
1件: TNF 💬 Ozoralizumab 💬 Ozoralizumab 1件: 46 💬 💬
28 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
1件: TNF 💬 Pegsunercept 💬 Pegsunercept 1件: 46 💬 💬
29 Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor 💬
1件: TNF 💬 Thalidomide 💬 Thalidomide 20件:  2 , 16, 20, 28, 49, 51, 53, 56, 65, 84, 85, 94, 96, 97, 227, 271, 280, 298, 300, 331 💬 💬