Target Gene/Pathway Pathway / Gene


Search results


No. KEGG PATHWAY KEGG GENES KEGG DRUG DrugBank 指定難病告示番号
1 Cytosolic DNA-sensing pathway 💬
13件: IFNA1, IFNA10, IFNA13, IFNA14, IFNA16, IFNA17, IFNA2, IFNA21, IFNA4, IFNA5, IFNA6, IFNA7, IFNA8 💬 Rontalizumab 💬 Rontalizumab 1件: 49 💬 💬
2 Cytosolic DNA-sensing pathway 💬
13件: IFNA1, IFNA10, IFNA13, IFNA14, IFNA16, IFNA17, IFNA2, IFNA21, IFNA4, IFNA5, IFNA6, IFNA7, IFNA8 💬 Sifalimumab 💬 Sifalimumab 1件: 49 💬 💬
3 Cytosolic DNA-sensing pathway 💬
1件: IL1B 💬 Canakinumab 💬 Canakinumab 10件: 46, 56, 84, 106, 107, 108, 113, 266, 267, 269 💬 💬
4 Cytosolic DNA-sensing pathway 💬
1件: IL1B 💬 Gevokizumab 💬 Gevokizumab 4件: 41, 50, 56, 269 💬 💬
5 Cytosolic DNA-sensing pathway 💬
1件: IL1B 💬 Rilonacept 💬 Rilonacept 4件: 51, 106, 107, 266 💬 💬
6 Cytosolic DNA-sensing pathway 💬
2件: IL1B, IL6 💬 Pirfenidone 💬 Pirfenidone 11件: 13, 34, 46, 50, 51, 58, 84, 85, 164, 222, 228 💬 💬
7 Cytosolic DNA-sensing pathway 💬
1件: IL6 💬 Olokizumab 💬 Olokizumab 2件: 46, 96 💬 💬
8 Cytosolic DNA-sensing pathway 💬
1件: IL6 💬 Pomalidomide 💬 Pomalidomide 5件: 28, 51, 85, 227, 331 💬 💬
9 Cytosolic DNA-sensing pathway 💬
1件: IL6 💬 Siltuximab 💬 Siltuximab 2件: 28, 331 💬 💬
10 Cytosolic DNA-sensing pathway 💬
1件: IL6 💬 Sirukumab 💬 Sirukumab 2件: 41, 46 💬 💬
11 Cytosolic DNA-sensing pathway 💬
1件: NFKB1 💬 Iguratimod 💬 Iguratimod 5件: 46, 51, 53, 271, 300 💬 💬
12 Cytosolic DNA-sensing pathway 💬
1件: RELA 💬 Edasalonexent 💬 Edasalonexent 1件: 113 💬 💬