231. α1−アンチトリプシン欠乏症 Alpha-1-antitrypsin deficiency Clinical trials / Disease details


臨床試験数 : 93 薬物数 : 77 - (DrugBank : 8) / 標的遺伝子数 : 10 - 標的パスウェイ数 : 36