Target Gene/Pathway Pathway / Gene


Search results


No. KEGG PATHWAY KEGG GENES KEGG DRUG DrugBank 指定難病告示番号
1 Chagas disease 💬
1件: ACE 💬 Ramipril 💬 Ramipril 7件: 46, 49, 66, 67, 113, 218, 257 💬 💬
2 Coronavirus disease - COVID-19 💬
1件: ACE 💬 Ramipril 💬 Ramipril 7件: 46, 49, 66, 67, 113, 218, 257 💬 💬
3 Diabetic cardiomyopathy 💬
1件: ACE 💬 Ramipril 💬 Ramipril 7件: 46, 49, 66, 67, 113, 218, 257 💬 💬
4 Hypertrophic cardiomyopathy 💬
1件: ACE 💬 Ramipril 💬 Ramipril 7件: 46, 49, 66, 67, 113, 218, 257 💬 💬
5 Neuroactive ligand-receptor interaction 💬
1件: NR3C1 💬 Dexamethasone 💬 Dexamethasone 22件: 13, 14, 16, 28, 35, 46, 53, 63, 64, 65, 70, 81, 84, 96, 97, 162, 222, 235, 257, 283, 296, 299 💬 💬
6 Renin secretion 💬
1件: ACE 💬 Ramipril 💬 Ramipril 7件: 46, 49, 66, 67, 113, 218, 257 💬 💬
7 Renin-angiotensin system 💬
1件: ACE 💬 Ramipril 💬 Ramipril 7件: 46, 49, 66, 67, 113, 218, 257 💬 💬