Target Gene/Pathway Pathway / Gene


Search results


No. KEGG PATHWAY KEGG GENES KEGG DRUG DrugBank 指定難病告示番号
1 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: C3 💬 Pegcetacoplan 💬 Pegcetacoplan 4件:  2 , 61, 62, 222 💬 💬
2 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: CASP9 💬 Rimiducid 💬 Rimiducid 6件: 19, 60, 65, 284, 285, 326 💬 💬
3 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: CCR4 💬 Mogamulizumab 💬 Mogamulizumab 1件: 26 💬 💬
4 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: CCR5 💬 Cenicriviroc 💬 Cenicriviroc 1件: 94 💬 💬
5 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: CCR5 💬 Maraviroc 💬 Maraviroc 2件: 46, 84 💬 💬
6 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: CD86 💬 Abatacept 💬 Abatacept 26件: 11, 13, 19, 41, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 55, 60, 65, 84, 93, 95, 96, 97, 107, 160, 164, 222, 271, 284, 285, 300 💬 💬
7 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: CD86 💬 Belatacept 💬 Belatacept 1件: 46 💬 💬
8 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
2件: CDK4, CDK6 💬 Abemaciclib 💬 Abemaciclib 1件: 34 💬 💬
9 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: CSF2 💬 Otilimab 💬 Otilimab 1件: 46 💬 💬
10 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
13件: IFNA1, IFNA10, IFNA13, IFNA14, IFNA16, IFNA17, IFNA2, IFNA21, IFNA4, IFNA5, IFNA6, IFNA7, IFNA8 💬 Rontalizumab 💬 Rontalizumab 1件: 49 💬 💬
11 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
13件: IFNA1, IFNA10, IFNA13, IFNA14, IFNA16, IFNA17, IFNA2, IFNA21, IFNA4, IFNA5, IFNA6, IFNA7, IFNA8 💬 Sifalimumab 💬 Sifalimumab 1件: 49 💬 💬
12 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
2件: IFNAR1, IFNAR2 💬 Anifrolumab 💬 Anifrolumab 3件: 46, 49, 53 💬 💬
13 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
2件: IFNAR1, IFNAR2 💬 Interferon alfa 💬 Interferon alfa 6件: 13, 25, 26, 28, 56, 96 💬 💬
14 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
2件: IFNAR1, IFNAR2 💬 Interferon alfa-2a 💬 Interferon alfa-2a 1件: 56 💬 💬
15 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
2件: IFNAR1, IFNAR2 💬 Interferon alfa-2b 💬 Interferon alfa-2b 2件: 25, 34 💬 💬
16 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
2件: IFNAR1, IFNAR2 💬 Interferon beta-1a 💬 Interferon beta-1a 4件: 13, 26, 96, 97 💬 💬
17 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
2件: IFNAR1, IFNAR2 💬 Interferon beta-1b 💬 Interferon beta-1b 1件: 13 💬 💬
18 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
2件: IFNAR1, IFNAR2 💬 Peginterferon beta-1a 💬 Peginterferon beta-1a 1件: 13 💬 💬
19 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: IFNGR1 💬 Interferon gamma-1b 💬 Interferon gamma-1b 7件: 18, 65, 85, 228, 299, 301, 326 💬 💬
20 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: IL6 💬 Olokizumab 💬 Olokizumab 2件: 46, 96 💬 💬
21 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: IL6 💬 Pirfenidone 💬 Pirfenidone 11件: 13, 34, 46, 50, 51, 58, 84, 85, 164, 222, 228 💬 💬
22 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: IL6 💬 Pomalidomide 💬 Pomalidomide 5件: 28, 51, 85, 227, 331 💬 💬
23 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: IL6 💬 Siltuximab 💬 Siltuximab 2件: 28, 331 💬 💬
24 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: IL6 💬 Sirukumab 💬 Sirukumab 2件: 41, 46 💬 💬
25 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: JAK1 💬 Abrocitinib 💬 Abrocitinib 1件: 84 💬 💬
26 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: JAK1 💬 Filgotinib 💬 Filgotinib 6件: 46, 53, 96, 97, 222, 271 💬 💬
27 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: JAK1 💬 Itacitinib 💬 Itacitinib 4件: 46, 51, 97, 228 💬 💬
28 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: JAK1 💬 Upadacitinib 💬 Upadacitinib 8件: 40, 41, 46, 49, 96, 97, 107, 271 💬 💬
29 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
2件: JAK1, JAK2 💬 Baricitinib 💬 Baricitinib 13件:  2 , 41, 46, 49, 50, 51, 53, 93, 107, 162, 265, 269, 325 💬 💬
30 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
2件: JAK1, JAK2 💬 Peficitinib 💬 Peficitinib 1件: 46 💬 💬
31 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
2件: JAK1, JAK2 💬 Ruxolitinib 💬 Ruxolitinib 3件: 60, 65, 228 💬 💬
32 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
3件: JAK1, JAK2, TYK2 💬 Tofacitinib 💬 Tofacitinib 15件: 11, 40, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 65, 84, 96, 97, 107, 271, 300 💬 💬
33 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
2件: MAP2K1, MAP2K2 💬 Binimetinib 💬 Binimetinib 1件: 34 💬 💬
34 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
2件: MAP2K1, MAP2K2 💬 Cobimetinib 💬 Cobimetinib 1件: 280 💬 💬
35 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
2件: MAP2K1, MAP2K2 💬 Mirdametinib 💬 Mirdametinib 1件: 34 💬 💬
36 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
2件: MAP2K1, MAP2K2 💬 Selumetinib 💬 Selumetinib 1件: 34 💬 💬
37 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
2件: MAP2K1, MAP2K2 💬 Trametinib 💬 Trametinib 4件:  2 , 34, 279, 280 💬 💬
38 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
4件: MAPK11, MAPK12, MAPK13, MAPK14 💬 Losmapimod 💬 Losmapimod 2件: 113, 222 💬 💬
39 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
4件: MAPK11, MAPK12, MAPK13, MAPK14 💬 Neflamapimod 💬 Neflamapimod 1件:  8  💬 💬
40 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: MTOR 💬 Everolimus 💬 Everolimus 9件: 34, 67, 89, 96, 137, 157, 158, 228, 277 💬 💬
41 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: MTOR 💬 Sirolimus 💬 Sirolimus 40件:  2 , 13, 15, 17, 19, 34, 35, 36, 46, 49, 51, 53, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 84, 85, 86, 89, 96, 98, 137, 157, 158, 192, 193, 222, 256, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 300, 331 💬 💬
42 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: MTOR 💬 Temsirolimus 💬 Temsirolimus 1件: 13 💬 💬
43 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: NFKB1 💬 Iguratimod 💬 Iguratimod 5件: 46, 51, 53, 271, 300 💬 💬
44 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PIK3CA 💬 Alpelisib 💬 Alpelisib 1件: 138 💬 💬
45 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
3件: PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD 💬 Leniolisib 💬 Leniolisib 2件: 53, 65 💬 💬
46 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PIK3CD 💬 Parsaclisib 💬 Parsaclisib 3件: 35, 53, 61 💬 💬
47 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
5件: PPP3CA, PPP3CB, PPP3CC, PPP3R1, PPP3R2 💬 Cyclosporine 💬 Cyclosporine 44件: 11, 19, 20, 26, 28, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 90, 93, 95, 97, 107, 113, 162, 164, 222, 226, 228, 234, 269, 274, 283, 284, 285, 302, 326 💬 💬
48 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
5件: PPP3CA, PPP3CB, PPP3CC, PPP3R1, PPP3R2 💬 Pimecrolimus 💬 Pimecrolimus 1件: 160 💬 💬
49 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
5件: PPP3CA, PPP3CB, PPP3CC, PPP3R1, PPP3R2 💬 Tacrolimus 💬 Tacrolimus 34件:  2 ,  6 , 11, 13, 36, 46, 49, 50, 51, 53, 56, 60, 61, 62, 65, 66, 85, 95, 96, 97, 113, 151, 158, 164, 222, 224, 226, 227, 228, 283, 284, 285, 286, 299 💬 💬
50 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
5件: PPP3CA, PPP3CB, PPP3CC, PPP3R1, PPP3R2 💬 Tacrolimus 💬 Tacrolimus 34件:  2 ,  6 , 11, 13, 36, 46, 49, 50, 51, 53, 56, 60, 61, 62, 65, 66, 85, 95, 96, 97, 113, 151, 158, 164, 222, 224, 226, 227, 228, 283, 284, 285, 286, 299 💬 💬
51 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
5件: PPP3CA, PPP3CB, PPP3CC, PPP3R1, PPP3R2 💬 Voclosporin 💬 Voclosporin 2件: 49, 222 💬 💬
52 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PTGS2 💬 Aceclofenac 💬 Aceclofenac 1件: 46 💬 💬
53 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PTGS2 💬 Acetaminophen 💬 Acetaminophen 15件:  3 ,  6 , 11, 13, 34, 35, 46, 49, 51, 70, 86, 222, 256, 271, 337 💬 💬
54 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PTGS2 💬 Aspirin 💬 Acetylsalicylic acid 14件: 13, 22, 46, 49, 51, 58, 64, 86, 97, 113, 158, 210, 231, 251 💬 💬
55 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PTGS2 💬 Celecoxib 💬 Celecoxib 10件:  2 ,  3 , 34, 46, 70, 89, 107, 161, 171, 271 💬 💬
56 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PTGS2 💬 Diclofenac 💬 Diclofenac 5件: 13, 34, 46, 78, 271 💬 💬
57 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PTGS2 💬 Diflunisal 💬 Diflunisal 1件: 28 💬 💬
58 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PTGS2 💬 Etodolac 💬 Etodolac 1件: 46 💬 💬
59 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PTGS2 💬 Etoricoxib 💬 Etoricoxib 2件: 46, 271 💬 💬
60 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PTGS2 💬 Flurbiprofen 💬 Flurbiprofen 3件: 13, 21, 46 💬 💬
61 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PTGS2 💬 Ibuprofen 💬 Ibuprofen 7件: 13, 46, 65, 107, 113, 271, 299 💬 💬
62 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PTGS2 💬 Indomethacin 💬 Indomethacin 3件: 225, 271, 298 💬 💬
63 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PTGS2 💬 Ketoprofen 💬 Ketoprofen 1件: 46 💬 💬
64 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PTGS2 💬 Ketorolac 💬 Ketorolac 2件: 70, 226 💬 💬
65 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PTGS2 💬 Loxoprofen 💬 Loxoprofen 2件: 46, 271 💬 💬
66 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PTGS2 💬 Lumiracoxib 💬 Lumiracoxib 1件: 46 💬 💬
67 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PTGS2 💬 Meloxicam 💬 Meloxicam 4件: 46, 49, 271, 296 💬 💬
68 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PTGS2 💬 Naproxen 💬 Naproxen 4件: 13, 46, 107, 271 💬 💬
69 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PTGS2 💬 Nimesulide 💬 Nimesulide 1件: 46 💬 💬
70 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PTGS2 💬 Parecoxib 💬 Parecoxib 2件: 46, 271 💬 💬
71 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PTGS2 💬 Rofecoxib 💬 Rofecoxib 1件: 46 💬 💬
72 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PTGS2 💬 Salsalate 💬 Salsalate 1件:  5  💬 💬
73 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PTGS2 💬 Sulindac 💬 Sulindac 1件: 206 💬 💬
74 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PTGS2 💬 Tolfenamic acid 💬 Tolfenamic acid 1件:  5  💬 💬
75 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: PTGS2 💬 Valdecoxib 💬 Valdecoxib 1件: 46 💬 💬
76 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: RAF1 💬 Sorafenib 💬 Sorafenib 2件: 34, 86 💬 💬
77 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: RELA 💬 Edasalonexent 💬 Edasalonexent 1件: 113 💬 💬
78 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: SRC 💬 Bosutinib 💬 Bosutinib 2件:  2 , 67 💬 💬
79 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: SRC 💬 Dasatinib 💬 Dasatinib 2件: 51, 85 💬 💬
80 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: SRC 💬 Dasatinib 💬 Dasatinib 2件: 51, 85 💬 💬
81 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: SRC 💬 Saracatinib 💬 Saracatinib 3件:  6 , 89, 272 💬 💬
82 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: SYK 💬 Fostamatinib 💬 Fostamatinib 4件: 46, 49, 61, 66 💬 💬
83 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: TYK2 💬 Deucravacitinib 💬 Deucravacitinib 3件: 49, 96, 97 💬 💬
84 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: VEGFA 💬 Aflibercept 💬 Aflibercept 2件: 90, 166 💬 💬
85 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: VEGFA 💬 Bevacizumab 💬 Bevacizumab 6件: 13, 34, 85, 87, 227, 280 💬 💬
86 Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection 💬
1件: VEGFA 💬 Ranibizumab 💬 Ranibizumab 4件: 34, 166, 227, 301 💬 💬