Target Gene/Pathway Pathway / Gene


Search results


No. KEGG PATHWAY KEGG GENES KEGG DRUG DrugBank 指定難病告示番号
1 Calcium signaling pathway 💬
2件: EDNRA, EDNRB 💬 Bosentan 💬 Bosentan 10件: 41, 47, 51, 84, 85, 86, 88, 210, 211, 212 💬 💬
2 Calcium signaling pathway 💬
2件: EDNRA, EDNRB 💬 Bosentan 💬 Bosentan 10件: 41, 47, 51, 84, 85, 86, 88, 210, 211, 212 💬 💬
3 cAMP signaling pathway 💬
1件: EDNRA 💬 Bosentan 💬 Bosentan 10件: 41, 47, 51, 84, 85, 86, 88, 210, 211, 212 💬 💬
4 cAMP signaling pathway 💬
1件: EDNRA 💬 Bosentan 💬 Bosentan 10件: 41, 47, 51, 84, 85, 86, 88, 210, 211, 212 💬 💬
5 cGMP-PKG signaling pathway 💬
3件: ADRA2A, ADRA2B, ADRA2C 💬 Dexmedetomidine 💬 Dexmedetomidine 14件:  2 ,  4 ,  6 , 21, 34, 46, 70, 107, 113, 171, 212, 215, 226, 280 💬 💬
6 cGMP-PKG signaling pathway 💬
2件: EDNRA, EDNRB 💬 Bosentan 💬 Bosentan 10件: 41, 47, 51, 84, 85, 86, 88, 210, 211, 212 💬 💬
7 cGMP-PKG signaling pathway 💬
2件: EDNRA, EDNRB 💬 Bosentan 💬 Bosentan 10件: 41, 47, 51, 84, 85, 86, 88, 210, 211, 212 💬 💬
8 cGMP-PKG signaling pathway 💬
1件: PDE5A 💬 Sildenafil 💬 Sildenafil 17件:  6 , 46, 50, 51, 85, 86, 90, 113, 210, 211, 212, 225, 226, 278, 294, 299, 301 💬 💬
9 Melanogenesis 💬
1件: EDNRB 💬 Bosentan 💬 Bosentan 10件: 41, 47, 51, 84, 85, 86, 88, 210, 211, 212 💬 💬
10 Melanogenesis 💬
1件: EDNRB 💬 Bosentan 💬 Bosentan 10件: 41, 47, 51, 84, 85, 86, 88, 210, 211, 212 💬 💬
11 Metabolic pathways 💬
1件: PDE5A 💬 Sildenafil 💬 Sildenafil 17件:  6 , 46, 50, 51, 85, 86, 90, 113, 210, 211, 212, 225, 226, 278, 294, 299, 301 💬 💬
12 Neuroactive ligand-receptor interaction 💬
3件: ADRA2A, ADRA2B, ADRA2C 💬 Dexmedetomidine 💬 Dexmedetomidine 14件:  2 ,  4 ,  6 , 21, 34, 46, 70, 107, 113, 171, 212, 215, 226, 280 💬 💬
13 Neuroactive ligand-receptor interaction 💬
2件: EDNRA, EDNRB 💬 Bosentan 💬 Bosentan 10件: 41, 47, 51, 84, 85, 86, 88, 210, 211, 212 💬 💬
14 Neuroactive ligand-receptor interaction 💬
2件: EDNRA, EDNRB 💬 Bosentan 💬 Bosentan 10件: 41, 47, 51, 84, 85, 86, 88, 210, 211, 212 💬 💬
15 Neuroactive ligand-receptor interaction 💬
2件: THRA, THRB 💬 Liothyronine 💬 Liothyronine 4件: 13, 78, 210, 212 💬 💬
16 Pathways in cancer 💬
2件: EDNRA, EDNRB 💬 Bosentan 💬 Bosentan 10件: 41, 47, 51, 84, 85, 86, 88, 210, 211, 212 💬 💬
17 Pathways in cancer 💬
2件: EDNRA, EDNRB 💬 Bosentan 💬 Bosentan 10件: 41, 47, 51, 84, 85, 86, 88, 210, 211, 212 💬 💬
18 Purine metabolism 💬
1件: PDE5A 💬 Sildenafil 💬 Sildenafil 17件:  6 , 46, 50, 51, 85, 86, 90, 113, 210, 211, 212, 225, 226, 278, 294, 299, 301 💬 💬
19 Relaxin signaling pathway 💬
1件: EDNRB 💬 Bosentan 💬 Bosentan 10件: 41, 47, 51, 84, 85, 86, 88, 210, 211, 212 💬 💬
20 Relaxin signaling pathway 💬
1件: EDNRB 💬 Bosentan 💬 Bosentan 10件: 41, 47, 51, 84, 85, 86, 88, 210, 211, 212 💬 💬
21 Renin secretion 💬
1件: EDNRA 💬 Bosentan 💬 Bosentan 10件: 41, 47, 51, 84, 85, 86, 88, 210, 211, 212 💬 💬
22 Renin secretion 💬
1件: EDNRA 💬 Bosentan 💬 Bosentan 10件: 41, 47, 51, 84, 85, 86, 88, 210, 211, 212 💬 💬
23 Thyroid hormone signaling pathway 💬
2件: THRA, THRB 💬 Liothyronine 💬 Liothyronine 4件: 13, 78, 210, 212 💬 💬
24 Vascular smooth muscle contraction 💬
1件: EDNRA 💬 Bosentan 💬 Bosentan 10件: 41, 47, 51, 84, 85, 86, 88, 210, 211, 212 💬 💬
25 Vascular smooth muscle contraction 💬
1件: EDNRA 💬 Bosentan 💬 Bosentan 10件: 41, 47, 51, 84, 85, 86, 88, 210, 211, 212 💬 💬