Target Gene/Pathway Pathway / Gene


Search results


No. KEGG PATHWAY KEGG GENES KEGG DRUG DrugBank 指定難病告示番号
1 AMPK signaling pathway 💬
1件: ADRA1A 💬 Alfuzosin 💬 Alfuzosin 1件: 13 💬 💬
2 AMPK signaling pathway 💬
1件: ADRA1A 💬 Amiodarone 💬 Amiodarone 2件: 28, 127 💬 💬
3 AMPK signaling pathway 💬
1件: ADRA1A 💬 Carvedilol 💬 Carvedilol 4件: 57, 86, 113, 210 💬 💬
4 AMPK signaling pathway 💬
1件: ADRA1A 💬 Dipivefrin 💬 Dipivefrin 1件:  6  💬 💬
5 AMPK signaling pathway 💬
1件: ADRA1A 💬 Doxazosin 💬 Doxazosin 2件: 57, 67 💬 💬
6 AMPK signaling pathway 💬
1件: ADRA1A 💬 Droxidopa 💬 Droxidopa 5件:  5 ,  6 , 17, 169, 170 💬 💬
7 AMPK signaling pathway 💬
1件: ADRA1A 💬 Ephedrine 💬 Ephedrine 1件: 11 💬 💬
8 AMPK signaling pathway 💬
1件: ADRA1A 💬 Epinephrine 💬 Epinephrine 3件: 46, 70, 96 💬 💬
9 AMPK signaling pathway 💬
1件: ADRA1A 💬 Methylergometrine 💬 Methylergometrine 1件: 280 💬 💬
10 AMPK signaling pathway 💬
1件: ADRA1A 💬 Midodrine 💬 Midodrine 3件:  6 , 17, 58 💬 💬
11 AMPK signaling pathway 💬
1件: ADRA1A 💬 Noradrenaline 💬 Norepinephrine 2件: 22, 296 💬 💬
12 AMPK signaling pathway 💬
1件: ADRA1A 💬 Olanzapine 💬 Olanzapine 2件:  2 ,  8  💬 💬
13 AMPK signaling pathway 💬
1件: ADRA1A 💬 Phenylephrine 💬 Phenylephrine 1件: 22 💬 💬
14 AMPK signaling pathway 💬
1件: ADRA1A 💬 Pseudoephedrine 💬 Pseudoephedrine 1件: 17 💬 💬
15 AMPK signaling pathway 💬
1件: ADRA1A 💬 Silodosin 💬 Silodosin 2件:  6 , 13 💬 💬
16 AMPK signaling pathway 💬
1件: ADRA1A 💬 Tamsulosin 💬 Tamsulosin 1件: 13 💬 💬
17 AMPK signaling pathway 💬
1件: ADRA1A 💬 Terazosin 💬 Terazosin 1件:  6  💬 💬
18 AMPK signaling pathway 💬
1件: CFTR 💬 Deutivacaftor 💬 Deutivacaftor 1件: 299 💬 💬
19 AMPK signaling pathway 💬
1件: CFTR 💬 Elexacaftor 💬 Elexacaftor 1件: 299 💬 💬
20 AMPK signaling pathway 💬
1件: CFTR 💬 Galicaftor 💬 Galicaftor 1件: 299 💬 💬
21 AMPK signaling pathway 💬
1件: CFTR 💬 Ivacaftor 💬 Ivacaftor 1件: 299 💬 💬
22 AMPK signaling pathway 💬
1件: CFTR 💬 Lumacaftor 💬 Lumacaftor 1件: 299 💬 💬
23 AMPK signaling pathway 💬
1件: CFTR 💬 Tezacaftor 💬 Tezacaftor 1件: 299 💬 💬
24 AMPK signaling pathway 💬
3件: CPT1A, CPT1B, CPT1C 💬 Perhexiline 💬 Perhexiline 2件: 58, 272 💬 💬
25 AMPK signaling pathway 💬
1件: HMGCR 💬 Atorvastatin 💬 Atorvastatin 19件: 13, 46, 49, 51, 58, 63, 79, 84, 88, 93, 96, 97, 160, 222, 225, 265, 271, 297, 299 💬 💬
26 AMPK signaling pathway 💬
1件: HMGCR 💬 Fluvastatin 💬 Fluvastatin 3件: 79, 218, 222 💬 💬
27 AMPK signaling pathway 💬
1件: HMGCR 💬 Lovastatin 💬 Lovastatin 11件:  6 , 34, 46, 79, 156, 160, 195, 206, 263, 280, 310 💬 💬
28 AMPK signaling pathway 💬
1件: HMGCR 💬 Pravastatin 💬 Pravastatin 9件: 13, 46, 49, 67, 79, 96, 164, 265, 333 💬 💬
29 AMPK signaling pathway 💬
1件: HMGCR 💬 Rosuvastatin 💬 Rosuvastatin 11件:  6 , 18, 46, 49, 51, 56, 79, 96, 97, 271, 299 💬 💬
30 AMPK signaling pathway 💬
1件: HMGCR 💬 Simvastatin 💬 Simvastatin 21件:  6 , 13, 15, 34, 46, 49, 51, 66, 79, 86, 89, 94, 158, 160, 162, 195, 265, 288, 298, 299, 310 💬 💬
31 AMPK signaling pathway 💬
1件: IGF1R 💬 Linsitinib 💬 Linsitinib 1件: 232 💬 💬
32 AMPK signaling pathway 💬
1件: IGF1R 💬 Mecasermin 💬 Mecasermin 6件: 65, 78, 96, 168, 265, 299 💬 💬
33 AMPK signaling pathway 💬
1件: IGF1R 💬 Teprotumumab 💬 Teprotumumab 1件: 51 💬 💬
34 AMPK signaling pathway 💬
1件: INSR 💬 Insulin detemir 💬 Insulin detemir 1件: 299 💬 💬
35 AMPK signaling pathway 💬
1件: INSR 💬 Insulin glargine 💬 Insulin glargine 1件: 299 💬 💬
36 AMPK signaling pathway 💬
1件: INSR 💬 Insulin human 💬 Insulin human 2件: 96, 156 💬 💬
37 AMPK signaling pathway 💬
1件: LEPR 💬 Metreleptin 💬 Metreleptin 1件: 265 💬 💬
38 AMPK signaling pathway 💬
1件: MTOR 💬 Everolimus 💬 Everolimus 9件: 34, 67, 89, 96, 137, 157, 158, 228, 277 💬 💬
39 AMPK signaling pathway 💬
1件: MTOR 💬 Sirolimus 💬 Sirolimus 40件:  2 , 13, 15, 17, 19, 34, 35, 36, 46, 49, 51, 53, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 84, 85, 86, 89, 96, 98, 137, 157, 158, 192, 193, 222, 256, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 300, 331 💬 💬
40 AMPK signaling pathway 💬
1件: MTOR 💬 Temsirolimus 💬 Temsirolimus 1件: 13 💬 💬
41 AMPK signaling pathway 💬
1件: PIK3CA 💬 Alpelisib 💬 Alpelisib 1件: 138 💬 💬
42 AMPK signaling pathway 💬
3件: PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD 💬 Leniolisib 💬 Leniolisib 2件: 53, 65 💬 💬
43 AMPK signaling pathway 💬
1件: PIK3CD 💬 Parsaclisib 💬 Parsaclisib 3件: 35, 53, 61 💬 💬
44 AMPK signaling pathway 💬
1件: PPARG 💬 Bocidelpar 💬 Bocidelpar 1件: 113 💬 💬
45 AMPK signaling pathway 💬
1件: PPARG 💬 Leriglitazone 💬 Leriglitazone 1件: 20 💬 💬
46 AMPK signaling pathway 💬
1件: PPARG 💬 Pioglitazone 💬 Pioglitazone 17件:  2 ,  6 , 13, 15, 20, 46, 49, 65, 67, 78, 81, 86, 96, 229, 265, 298, 299 💬 💬
47 AMPK signaling pathway 💬
1件: PPARG 💬 Rosiglitazone 💬 Rosiglitazone 5件: 46, 75, 97, 222, 265 💬 💬
48 AMPK signaling pathway 💬
1件: PPARG 💬 Seladelpar 💬 Seladelpar 2件: 93, 94 💬 💬
49 AMPK signaling pathway 💬
2件: PRKAA1, PRKAA2 💬 Metformin 💬 Metformin 25件:  2 ,  6 ,  8 , 13, 46, 49, 60, 65, 67, 75, 77, 81, 86, 97, 113, 127, 158, 206, 218, 225, 233, 265, 285, 299, 301 💬 💬