Target Gene/Pathway Pathway / Gene


Search results


No. KEGG PATHWAY KEGG GENES KEGG DRUG DrugBank 指定難病告示番号
1 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: BCL2 💬 Venetoclax 💬 Venetoclax 1件: 28 💬 💬
2 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: EGFR 💬 Cetuximab 💬 Cetuximab 2件: 51, 86 💬 💬
3 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: EGFR 💬 Erlotinib 💬 Erlotinib 1件: 94 💬 💬
4 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: EGFR 💬 Gefitinib 💬 Gefitinib 1件: 75 💬 💬
5 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: EGFR 💬 Icotinib 💬 Icotinib 1件: 34 💬 💬
6 HIF-1 signaling pathway 💬
2件: EGFR, ERBB2 💬 Lapatinib 💬 Lapatinib 3件: 34, 74, 75 💬 💬
7 HIF-1 signaling pathway 💬
2件: EGFR, ERBB2 💬 Neratinib 💬 Neratinib 1件: 34 💬 💬
8 HIF-1 signaling pathway 💬
2件: EGFR, ERBB2 💬 Tesevatinib 💬 Tesevatinib 1件: 67 💬 💬
9 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: FLT1 💬 Axitinib 💬 Axitinib 1件: 34 💬 💬
10 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: FLT1 💬 Cediranib 💬 Cediranib 1件: 34 💬 💬
11 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: FLT1 💬 Nintedanib 💬 Nintedanib 5件: 51, 85, 89, 227, 228 💬 💬
12 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: FLT1 💬 Sunitinib 💬 Sunitinib 2件: 28, 34 💬 💬
13 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: HMOX1 💬 Stannsoporfin 💬 Stannsoporfin 1件: 254 💬 💬
14 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: IFNG 💬 Emapalumab 💬 Emapalumab 3件: 49, 65, 107 💬 💬
15 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: IFNG 💬 Fontolizumab 💬 Fontolizumab 1件: 46 💬 💬
16 HIF-1 signaling pathway 💬
2件: IFNGR1, IFNGR2 💬 Interferon gamma-1b 💬 Interferon gamma-1b 7件: 18, 65, 85, 228, 299, 301, 326 💬 💬
17 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: IGF1R 💬 Linsitinib 💬 Linsitinib 1件: 232 💬 💬
18 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: IGF1R 💬 Mecasermin 💬 Mecasermin 6件: 65, 78, 96, 168, 265, 299 💬 💬
19 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: IGF1R 💬 Teprotumumab 💬 Teprotumumab 1件: 51 💬 💬
20 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: IL6 💬 Olokizumab 💬 Olokizumab 2件: 46, 96 💬 💬
21 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: IL6 💬 Pirfenidone 💬 Pirfenidone 11件: 13, 34, 46, 50, 51, 58, 84, 85, 164, 222, 228 💬 💬
22 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: IL6 💬 Pomalidomide 💬 Pomalidomide 5件: 28, 51, 85, 227, 331 💬 💬
23 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: IL6 💬 Siltuximab 💬 Siltuximab 2件: 28, 331 💬 💬
24 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: IL6 💬 Sirukumab 💬 Sirukumab 2件: 41, 46 💬 💬
25 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: IL6R 💬 Sarilumab 💬 Sarilumab 5件: 41, 46, 84, 107, 271 💬 💬
26 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: IL6R 💬 Satralizumab 💬 Satralizumab 3件: 11, 13, 86 💬 💬
27 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: IL6R 💬 Tocilizumab 💬 Tocilizumab 21件:  2 , 11, 13, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 86, 107, 266, 271, 331 💬 💬
28 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: INSR 💬 Insulin detemir 💬 Insulin detemir 1件: 299 💬 💬
29 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: INSR 💬 Insulin glargine 💬 Insulin glargine 1件: 299 💬 💬
30 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: INSR 💬 Insulin human 💬 Insulin human 2件: 96, 156 💬 💬
31 HIF-1 signaling pathway 💬
2件: MAP2K1, MAP2K2 💬 Binimetinib 💬 Binimetinib 1件: 34 💬 💬
32 HIF-1 signaling pathway 💬
2件: MAP2K1, MAP2K2 💬 Cobimetinib 💬 Cobimetinib 1件: 280 💬 💬
33 HIF-1 signaling pathway 💬
2件: MAP2K1, MAP2K2 💬 Mirdametinib 💬 Mirdametinib 1件: 34 💬 💬
34 HIF-1 signaling pathway 💬
2件: MAP2K1, MAP2K2 💬 Selumetinib 💬 Selumetinib 1件: 34 💬 💬
35 HIF-1 signaling pathway 💬
2件: MAP2K1, MAP2K2 💬 Trametinib 💬 Trametinib 4件:  2 , 34, 279, 280 💬 💬
36 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: MTOR 💬 Everolimus 💬 Everolimus 9件: 34, 67, 89, 96, 137, 157, 158, 228, 277 💬 💬
37 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: MTOR 💬 Sirolimus 💬 Sirolimus 40件:  2 , 13, 15, 17, 19, 34, 35, 36, 46, 49, 51, 53, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 84, 85, 86, 89, 96, 98, 137, 157, 158, 192, 193, 222, 256, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 300, 331 💬 💬
38 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: MTOR 💬 Temsirolimus 💬 Temsirolimus 1件: 13 💬 💬
39 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: NFKB1 💬 Iguratimod 💬 Iguratimod 5件: 46, 51, 53, 271, 300 💬 💬
40 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: PIK3CA 💬 Alpelisib 💬 Alpelisib 1件: 138 💬 💬
41 HIF-1 signaling pathway 💬
3件: PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD 💬 Leniolisib 💬 Leniolisib 2件: 53, 65 💬 💬
42 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: PIK3CD 💬 Parsaclisib 💬 Parsaclisib 3件: 35, 53, 61 💬 💬
43 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: PRKCB 💬 Enzastaurin 💬 Enzastaurin 1件: 168 💬 💬
44 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: RELA 💬 Edasalonexent 💬 Edasalonexent 1件: 113 💬 💬
45 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: TFRC 💬 Pabinafusp alfa 💬 Pabinafusp alfa 1件: 19 💬 💬
46 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: VEGFA 💬 Aflibercept 💬 Aflibercept 2件: 90, 166 💬 💬
47 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: VEGFA 💬 Bevacizumab 💬 Bevacizumab 6件: 13, 34, 85, 87, 227, 280 💬 💬
48 HIF-1 signaling pathway 💬
1件: VEGFA 💬 Ranibizumab 💬 Ranibizumab 4件: 34, 166, 227, 301 💬 💬