Target Gene/Pathway Pathway / Gene


Search results


No. KEGG PATHWAY KEGG GENES KEGG DRUG DrugBank 指定難病告示番号
1 Ras signaling pathway 💬
1件: ABL1 💬 Bosutinib 💬 Bosutinib 2件:  2 , 67 💬 💬
2 Ras signaling pathway 💬
1件: ABL1 💬 Saracatinib 💬 Saracatinib 3件:  6 , 89, 272 💬 💬
3 Ras signaling pathway 💬
4件: ABL1, EPHA2, KIT, PDGFRB 💬 Dasatinib 💬 Dasatinib 2件: 51, 85 💬 💬
4 Ras signaling pathway 💬
4件: ABL1, EPHA2, KIT, PDGFRB 💬 Dasatinib 💬 Dasatinib 2件: 51, 85 💬 💬
5 Ras signaling pathway 💬
3件: ABL1, KIT, PDGFRA 💬 Imatinib 💬 Imatinib 12件: 13, 28, 34, 35, 46, 51, 85, 86, 87, 88, 89, 162 💬 💬
6 Ras signaling pathway 💬
4件: ABL1, KIT, PDGFRA, PDGFRB 💬 Nilotinib 💬 Nilotinib 5件:  6 ,  8 , 34, 51, 86 💬 💬
7 Ras signaling pathway 💬
8件: CSF1R, FLT1, FLT3, FLT4, KDR, KIT, PDGFRA, PDGFRB 💬 Sunitinib 💬 Sunitinib 2件: 28, 34 💬 💬
8 Ras signaling pathway 💬
3件: CSF1R, FLT3, KIT 💬 Pexidartinib 💬 Pexidartinib 1件: 34 💬 💬
9 Ras signaling pathway 💬
1件: EGFR 💬 Cetuximab 💬 Cetuximab 2件: 51, 86 💬 💬
10 Ras signaling pathway 💬
1件: EGFR 💬 Erlotinib 💬 Erlotinib 1件: 94 💬 💬
11 Ras signaling pathway 💬
1件: EGFR 💬 Gefitinib 💬 Gefitinib 1件: 75 💬 💬
12 Ras signaling pathway 💬
1件: EGFR 💬 Icotinib 💬 Icotinib 1件: 34 💬 💬
13 Ras signaling pathway 💬
1件: EGFR 💬 Lapatinib 💬 Lapatinib 3件: 34, 74, 75 💬 💬
14 Ras signaling pathway 💬
1件: EGFR 💬 Neratinib 💬 Neratinib 1件: 34 💬 💬
15 Ras signaling pathway 💬
3件: EGFR, FLT4, KDR 💬 Tesevatinib 💬 Tesevatinib 1件: 67 💬 💬
16 Ras signaling pathway 💬
1件: FGF23 💬 Burosumab 💬 Burosumab 1件: 238 💬 💬
17 Ras signaling pathway 💬
3件: FGFR1, FGFR2, FGFR3 💬 Infigratinib 💬 Infigratinib 1件: 276 💬 💬
18 Ras signaling pathway 💬
8件: FGFR1, FGFR2, FGFR3, FLT1, FLT4, KDR, PDGFRA, PDGFRB 💬 Nintedanib 💬 Nintedanib 5件: 51, 85, 89, 227, 228 💬 💬
19 Ras signaling pathway 💬
1件: FGFR2 💬 Palifermin 💬 Palifermin 5件: 13, 36, 38, 39, 65 💬 💬
20 Ras signaling pathway 💬
3件: FLT1, FLT4, KDR 💬 Axitinib 💬 Axitinib 1件: 34 💬 💬
21 Ras signaling pathway 💬
3件: FLT1, FLT4, KDR 💬 Cediranib 💬 Cediranib 1件: 34 💬 💬
22 Ras signaling pathway 💬
6件: FLT3, FLT4, KDR, KIT, PDGFRB, RAF1 💬 Sorafenib 💬 Sorafenib 2件: 34, 86 💬 💬
23 Ras signaling pathway 💬
3件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B 💬 Acamprosate 💬 Acamprosate 2件:  6 , 206 💬 💬
24 Ras signaling pathway 💬
3件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B 💬 Amantadine 💬 Amantadine 4件:  6 ,  8 , 13, 127 💬 💬
25 Ras signaling pathway 💬
3件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B 💬 Dextromethorphan 💬 Dextromethorphan 11件:  2 ,  6 ,  8 , 13, 21, 46, 78, 85, 96, 97, 156 💬 💬
26 Ras signaling pathway 💬
3件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B 💬 Esketamine 💬 Esketamine 3件:  2 ,  4 , 70 💬 💬
27 Ras signaling pathway 💬
3件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B 💬 Ketamine 💬 Ketamine 8件:  2 ,  4 ,  6 , 13, 70, 113, 156, 215 💬 💬
28 Ras signaling pathway 💬
3件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B 💬 Latrepirdine 💬 Latrepirdine 1件:  8  💬 💬
29 Ras signaling pathway 💬
3件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B 💬 Memantine 💬 Memantine 8件:  2 ,  6 ,  8 , 13, 49, 127, 205, 206 💬 💬
30 Ras signaling pathway 💬
3件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B 💬 Riluzole 💬 Riluzole 9件:  2 ,  3 ,  5 ,  8 , 13, 17, 18, 203, 206 💬 💬
31 Ras signaling pathway 💬
1件: IGF1R 💬 Linsitinib 💬 Linsitinib 1件: 232 💬 💬
32 Ras signaling pathway 💬
1件: IGF1R 💬 Mecasermin 💬 Mecasermin 6件: 65, 78, 96, 168, 265, 299 💬 💬
33 Ras signaling pathway 💬
1件: IGF1R 💬 Teprotumumab 💬 Teprotumumab 1件: 51 💬 💬
34 Ras signaling pathway 💬
1件: INSR 💬 Insulin detemir 💬 Insulin detemir 1件: 299 💬 💬
35 Ras signaling pathway 💬
1件: INSR 💬 Insulin glargine 💬 Insulin glargine 1件: 299 💬 💬
36 Ras signaling pathway 💬
1件: INSR 💬 Insulin human 💬 Insulin human 2件: 96, 156 💬 💬
37 Ras signaling pathway 💬
2件: KDR, MET 💬 Cabozantinib 💬 Cabozantinib 1件: 34 💬 💬
38 Ras signaling pathway 💬
1件: KIT 💬 Masitinib 💬 Masitinib 6件:  2 ,  5 ,  6 , 13, 46, 96 💬 💬
39 Ras signaling pathway 💬
2件: MAP2K1, MAP2K2 💬 Binimetinib 💬 Binimetinib 1件: 34 💬 💬
40 Ras signaling pathway 💬
2件: MAP2K1, MAP2K2 💬 Cobimetinib 💬 Cobimetinib 1件: 280 💬 💬
41 Ras signaling pathway 💬
2件: MAP2K1, MAP2K2 💬 Mirdametinib 💬 Mirdametinib 1件: 34 💬 💬
42 Ras signaling pathway 💬
2件: MAP2K1, MAP2K2 💬 Selumetinib 💬 Selumetinib 1件: 34 💬 💬
43 Ras signaling pathway 💬
2件: MAP2K1, MAP2K2 💬 Trametinib 💬 Trametinib 4件:  2 , 34, 279, 280 💬 💬
44 Ras signaling pathway 💬
1件: NFKB1 💬 Iguratimod 💬 Iguratimod 5件: 46, 51, 53, 271, 300 💬 💬
45 Ras signaling pathway 💬
1件: NGF 💬 Tanezumab 💬 Tanezumab 2件: 226, 298 💬 💬
46 Ras signaling pathway 💬
1件: NGFR 💬 Cenegermin 💬 Cenegermin 2件: 53, 90 💬 💬
47 Ras signaling pathway 💬
3件: PGF, VEGFA, VEGFB 💬 Aflibercept 💬 Aflibercept 2件: 90, 166 💬 💬
48 Ras signaling pathway 💬
1件: PIK3CA 💬 Alpelisib 💬 Alpelisib 1件: 138 💬 💬
49 Ras signaling pathway 💬
3件: PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD 💬 Leniolisib 💬 Leniolisib 2件: 53, 65 💬 💬
50 Ras signaling pathway 💬
1件: PIK3CD 💬 Parsaclisib 💬 Parsaclisib 3件: 35, 53, 61 💬 💬
51 Ras signaling pathway 💬
1件: PRKCB 💬 Enzastaurin 💬 Enzastaurin 1件: 168 💬 💬
52 Ras signaling pathway 💬
1件: RELA 💬 Edasalonexent 💬 Edasalonexent 1件: 113 💬 💬
53 Ras signaling pathway 💬
1件: VEGFA 💬 Bevacizumab 💬 Bevacizumab 6件: 13, 34, 85, 87, 227, 280 💬 💬
54 Ras signaling pathway 💬
1件: VEGFA 💬 Ranibizumab 💬 Ranibizumab 4件: 34, 166, 227, 301 💬 💬