Target Gene/Pathway Pathway / Gene


Search results


No. KEGG PATHWAY KEGG GENES KEGG DRUG DrugBank 指定難病告示番号
1 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: BCL2 💬 Venetoclax 💬 Venetoclax 1件: 28 💬 💬
2 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: CASP9 💬 Rimiducid 💬 Rimiducid 6件: 19, 60, 65, 284, 285, 326 💬 💬
3 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: CD19 💬 Inebilizumab 💬 Inebilizumab 4件: 11, 13, 51, 300 💬 💬
4 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: CD19 💬 Obexelimab 💬 Obexelimab 1件: 300 💬 💬
5 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: CDK4, CDK6 💬 Abemaciclib 💬 Abemaciclib 1件: 34 💬 💬
6 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: CHRM1, CHRM2 💬 Atropine 💬 Atropine 2件:  2 , 299 💬 💬
7 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: CHRM1, CHRM2 💬 Blarcamesine 💬 Blarcamesine 1件: 156 💬 💬
8 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: CHRM1, CHRM2 💬 Chlorpromazine 💬 Chlorpromazine 1件: 254 💬 💬
9 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: CHRM1, CHRM2 💬 Oxybutynin 💬 Oxybutynin 3件:  6 , 13, 53 💬 💬
10 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: CHRM1, CHRM2 💬 Propiverine 💬 Propiverine 1件: 226 💬 💬
11 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: CHRM1, CHRM2 💬 Scopolamine 💬 Scopolamine 1件:  2  💬 💬
12 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: CHRM1, CHRM2 💬 Trihexyphenidyl 💬 Trihexyphenidyl 2件:  5 ,  6  💬 💬
13 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: CHRM1, CHRM2 💬 Tropicamide 💬 Tropicamide 1件:  6  💬 💬
14 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: CHRM2 💬 Fesoterodine 💬 Fesoterodine 1件:  6  💬 💬
15 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: CHRM2 💬 Pilocarpine 💬 Pilocarpine 3件:  6 , 53, 299 💬 💬
16 PI3K-Akt signaling pathway 💬
8件: CSF1R, FLT1, FLT3, FLT4, KDR, KIT, PDGFRA, PDGFRB 💬 Sunitinib 💬 Sunitinib 2件: 28, 34 💬 💬
17 PI3K-Akt signaling pathway 💬
3件: CSF1R, FLT3, KIT 💬 Pexidartinib 💬 Pexidartinib 1件: 34 💬 💬
18 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: CSF3R 💬 Filgrastim 💬 Filgrastim 35件:  2 ,  6 , 11, 13, 16, 22, 25, 26, 28, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 57, 60, 62, 65, 85, 96, 113, 164, 256, 283, 284, 285, 296, 331 💬 💬
19 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: CSF3R 💬 Lenograstim 💬 Lenograstim 7件:  2 , 13, 16, 18, 19, 57, 65 💬 💬
20 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: CSF3R 💬 Pegfilgrastim 💬 Pegfilgrastim 1件: 60 💬 💬
21 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: EGFR 💬 Cetuximab 💬 Cetuximab 2件: 51, 86 💬 💬
22 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: EGFR 💬 Erlotinib 💬 Erlotinib 1件: 94 💬 💬
23 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: EGFR 💬 Gefitinib 💬 Gefitinib 1件: 75 💬 💬
24 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: EGFR 💬 Icotinib 💬 Icotinib 1件: 34 💬 💬
25 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: EGFR, ERBB2 💬 Lapatinib 💬 Lapatinib 3件: 34, 74, 75 💬 💬
26 PI3K-Akt signaling pathway 💬
3件: EGFR, ERBB2, ERBB4 💬 Neratinib 💬 Neratinib 1件: 34 💬 💬
27 PI3K-Akt signaling pathway 💬
4件: EGFR, ERBB2, FLT4, KDR 💬 Tesevatinib 💬 Tesevatinib 1件: 67 💬 💬
28 PI3K-Akt signaling pathway 💬
3件: EPHA2, KIT, PDGFRB 💬 Dasatinib 💬 Dasatinib 2件: 51, 85 💬 💬
29 PI3K-Akt signaling pathway 💬
3件: EPHA2, KIT, PDGFRB 💬 Dasatinib 💬 Dasatinib 2件: 51, 85 💬 💬
30 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: EPOR 💬 Peginesatide 💬 Peginesatide 1件: 283 💬 💬
31 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: FGF23 💬 Burosumab 💬 Burosumab 1件: 238 💬 💬
32 PI3K-Akt signaling pathway 💬
3件: FGFR1, FGFR2, FGFR3 💬 Infigratinib 💬 Infigratinib 1件: 276 💬 💬
33 PI3K-Akt signaling pathway 💬
8件: FGFR1, FGFR2, FGFR3, FLT1, FLT4, KDR, PDGFRA, PDGFRB 💬 Nintedanib 💬 Nintedanib 5件: 51, 85, 89, 227, 228 💬 💬
34 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: FGFR2 💬 Palifermin 💬 Palifermin 5件: 13, 36, 38, 39, 65 💬 💬
35 PI3K-Akt signaling pathway 💬
3件: FLT1, FLT4, KDR 💬 Axitinib 💬 Axitinib 1件: 34 💬 💬
36 PI3K-Akt signaling pathway 💬
3件: FLT1, FLT4, KDR 💬 Cediranib 💬 Cediranib 1件: 34 💬 💬
37 PI3K-Akt signaling pathway 💬
6件: FLT3, FLT4, KDR, KIT, PDGFRB, RAF1 💬 Sorafenib 💬 Sorafenib 2件: 34, 86 💬 💬
38 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: GHR 💬 Lonapegsomatropin 💬 Lonapegsomatropin 1件: 78 💬 💬
39 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: GHR 💬 Pegvisomant 💬 Pegvisomant 2件: 78, 265 💬 💬
40 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: GHR 💬 Somapacitan 💬 Somapacitan 2件: 78, 195 💬 💬
41 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: GHR 💬 Somavaratan 💬 Somavaratan 1件: 78 💬 💬
42 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: GHR, IGF1R 💬 Mecasermin 💬 Mecasermin 6件: 65, 78, 96, 168, 265, 299 💬 💬
43 PI3K-Akt signaling pathway 💬
13件: IFNA1, IFNA10, IFNA13, IFNA14, IFNA16, IFNA17, IFNA2, IFNA21, IFNA4, IFNA5, IFNA6, IFNA7, IFNA8 💬 Rontalizumab 💬 Rontalizumab 1件: 49 💬 💬
44 PI3K-Akt signaling pathway 💬
13件: IFNA1, IFNA10, IFNA13, IFNA14, IFNA16, IFNA17, IFNA2, IFNA21, IFNA4, IFNA5, IFNA6, IFNA7, IFNA8 💬 Sifalimumab 💬 Sifalimumab 1件: 49 💬 💬
45 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: IFNAR1, IFNAR2 💬 Anifrolumab 💬 Anifrolumab 3件: 46, 49, 53 💬 💬
46 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: IFNAR1, IFNAR2 💬 Interferon alfa 💬 Interferon alfa 6件: 13, 25, 26, 28, 56, 96 💬 💬
47 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: IFNAR1, IFNAR2 💬 Interferon alfa-2a 💬 Interferon alfa-2a 1件: 56 💬 💬
48 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: IFNAR1, IFNAR2 💬 Interferon alfa-2b 💬 Interferon alfa-2b 2件: 25, 34 💬 💬
49 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: IFNAR1, IFNAR2 💬 Interferon beta-1a 💬 Interferon beta-1a 4件: 13, 26, 96, 97 💬 💬
50 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: IFNAR1, IFNAR2 💬 Interferon beta-1b 💬 Interferon beta-1b 1件: 13 💬 💬
51 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: IFNAR1, IFNAR2 💬 Peginterferon beta-1a 💬 Peginterferon beta-1a 1件: 13 💬 💬
52 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: IGF1R 💬 Linsitinib 💬 Linsitinib 1件: 232 💬 💬
53 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: IGF1R 💬 Teprotumumab 💬 Teprotumumab 1件: 51 💬 💬
54 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: IL2RA 💬 Basiliximab 💬 Basiliximab 6件:  2 , 50, 66, 97, 222, 228 💬 💬
55 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: IL2RA 💬 Daclizumab 💬 Daclizumab 8件: 13, 56, 60, 65, 97, 107, 283, 284 💬 💬
56 PI3K-Akt signaling pathway 💬
3件: IL2RA, IL2RB, IL2RG 💬 Aldesleukin 💬 Aldesleukin 6件:  2 , 35, 49, 65, 96, 97 💬 💬
57 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: IL4 💬 Binetrakin 💬 Binetrakin 1件: 46 💬 💬
58 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: IL4R 💬 Dupilumab 💬 Dupilumab 5件: 51, 97, 98, 160, 162 💬 💬
59 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: IL6 💬 Olokizumab 💬 Olokizumab 2件: 46, 96 💬 💬
60 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: IL6 💬 Pirfenidone 💬 Pirfenidone 11件: 13, 34, 46, 50, 51, 58, 84, 85, 164, 222, 228 💬 💬
61 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: IL6 💬 Pomalidomide 💬 Pomalidomide 5件: 28, 51, 85, 227, 331 💬 💬
62 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: IL6 💬 Siltuximab 💬 Siltuximab 2件: 28, 331 💬 💬
63 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: IL6 💬 Sirukumab 💬 Sirukumab 2件: 41, 46 💬 💬
64 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: IL6R 💬 Sarilumab 💬 Sarilumab 5件: 41, 46, 84, 107, 271 💬 💬
65 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: IL6R 💬 Satralizumab 💬 Satralizumab 3件: 11, 13, 86 💬 💬
66 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: IL6R 💬 Tocilizumab 💬 Tocilizumab 21件:  2 , 11, 13, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 86, 107, 266, 271, 331 💬 💬
67 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: INSR 💬 Insulin detemir 💬 Insulin detemir 1件: 299 💬 💬
68 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: INSR 💬 Insulin glargine 💬 Insulin glargine 1件: 299 💬 💬
69 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: INSR 💬 Insulin human 💬 Insulin human 2件: 96, 156 💬 💬
70 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: ITGA4 💬 Firategrast 💬 Firategrast 1件: 13 💬 💬
71 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: ITGA4 💬 Natalizumab 💬 Natalizumab 6件: 13, 15, 25, 46, 63, 96 💬 💬
72 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: ITGA4, ITGB7 💬 Abrilumab 💬 Abrilumab 2件: 96, 97 💬 💬
73 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: ITGA4, ITGB7 💬 Vedolizumab 💬 Vedolizumab 3件: 94, 96, 97 💬 💬
74 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: ITGB7 💬 Etrolizumab 💬 Etrolizumab 2件: 96, 97 💬 💬
75 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: JAK1 💬 Abrocitinib 💬 Abrocitinib 1件: 84 💬 💬
76 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: JAK1 💬 Filgotinib 💬 Filgotinib 6件: 46, 53, 96, 97, 222, 271 💬 💬
77 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: JAK1 💬 Itacitinib 💬 Itacitinib 4件: 46, 51, 97, 228 💬 💬
78 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: JAK1 💬 Upadacitinib 💬 Upadacitinib 8件: 40, 41, 46, 49, 96, 97, 107, 271 💬 💬
79 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: JAK1, JAK2 💬 Baricitinib 💬 Baricitinib 13件:  2 , 41, 46, 49, 50, 51, 53, 93, 107, 162, 265, 269, 325 💬 💬
80 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: JAK1, JAK2 💬 Ruxolitinib 💬 Ruxolitinib 3件: 60, 65, 228 💬 💬
81 PI3K-Akt signaling pathway 💬
3件: JAK1, JAK2, JAK3 💬 Peficitinib 💬 Peficitinib 1件: 46 💬 💬
82 PI3K-Akt signaling pathway 💬
3件: JAK1, JAK2, JAK3 💬 Tofacitinib 💬 Tofacitinib 15件: 11, 40, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 65, 84, 96, 97, 107, 271, 300 💬 💬
83 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: KDR, MET 💬 Cabozantinib 💬 Cabozantinib 1件: 34 💬 💬
84 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: KIT 💬 Masitinib 💬 Masitinib 6件:  2 ,  5 ,  6 , 13, 46, 96 💬 💬
85 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: KIT, PDGFRA 💬 Imatinib 💬 Imatinib 12件: 13, 28, 34, 35, 46, 51, 85, 86, 87, 88, 89, 162 💬 💬
86 PI3K-Akt signaling pathway 💬
3件: KIT, PDGFRA, PDGFRB 💬 Nilotinib 💬 Nilotinib 5件:  6 ,  8 , 34, 51, 86 💬 💬
87 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: MAP2K1, MAP2K2 💬 Binimetinib 💬 Binimetinib 1件: 34 💬 💬
88 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: MAP2K1, MAP2K2 💬 Cobimetinib 💬 Cobimetinib 1件: 280 💬 💬
89 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: MAP2K1, MAP2K2 💬 Mirdametinib 💬 Mirdametinib 1件: 34 💬 💬
90 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: MAP2K1, MAP2K2 💬 Selumetinib 💬 Selumetinib 1件: 34 💬 💬
91 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: MAP2K1, MAP2K2 💬 Trametinib 💬 Trametinib 4件:  2 , 34, 279, 280 💬 💬
92 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: MTOR 💬 Everolimus 💬 Everolimus 9件: 34, 67, 89, 96, 137, 157, 158, 228, 277 💬 💬
93 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: MTOR 💬 Sirolimus 💬 Sirolimus 40件:  2 , 13, 15, 17, 19, 34, 35, 36, 46, 49, 51, 53, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 84, 85, 86, 89, 96, 98, 137, 157, 158, 192, 193, 222, 256, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 300, 331 💬 💬
94 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: MTOR 💬 Temsirolimus 💬 Temsirolimus 1件: 13 💬 💬
95 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: NFKB1 💬 Iguratimod 💬 Iguratimod 5件: 46, 51, 53, 271, 300 💬 💬
96 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: NGF 💬 Tanezumab 💬 Tanezumab 2件: 226, 298 💬 💬
97 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: NGFR 💬 Cenegermin 💬 Cenegermin 2件: 53, 90 💬 💬
98 PI3K-Akt signaling pathway 💬
3件: PGF, VEGFA, VEGFB 💬 Aflibercept 💬 Aflibercept 2件: 90, 166 💬 💬
99 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: PIK3CA 💬 Alpelisib 💬 Alpelisib 1件: 138 💬 💬
100 PI3K-Akt signaling pathway 💬
3件: PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD 💬 Leniolisib 💬 Leniolisib 2件: 53, 65 💬 💬
101 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: PIK3CD 💬 Parsaclisib 💬 Parsaclisib 3件: 35, 53, 61 💬 💬
102 PI3K-Akt signaling pathway 💬
2件: PRKAA1, PRKAA2 💬 Metformin 💬 Metformin 25件:  2 ,  6 ,  8 , 13, 46, 49, 60, 65, 67, 75, 77, 81, 86, 97, 113, 127, 158, 206, 218, 225, 233, 265, 285, 299, 301 💬 💬
103 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: PRL 💬 Bromocriptine 💬 Bromocriptine 2件:  6 , 74 💬 💬
104 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: PRL 💬 Cabergoline 💬 Cabergoline 3件:  6 , 74, 75 💬 💬
105 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: PRL 💬 Terguride 💬 Terguride 2件: 51, 86 💬 💬
106 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: RELA 💬 Edasalonexent 💬 Edasalonexent 1件: 113 💬 💬
107 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: RXRA 💬 Acitretin 💬 Acitretin 1件: 37 💬 💬
108 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: RXRA 💬 Alitretinoin 💬 Alitretinoin 1件: 49 💬 💬
109 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: RXRA 💬 Bexarotene 💬 Bexarotene 2件: 13, 75 💬 💬
110 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: SYK 💬 Fostamatinib 💬 Fostamatinib 4件: 46, 49, 61, 66 💬 💬
111 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: VEGFA 💬 Bevacizumab 💬 Bevacizumab 6件: 13, 34, 85, 87, 227, 280 💬 💬
112 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: VEGFA 💬 Ranibizumab 💬 Ranibizumab 4件: 34, 166, 227, 301 💬 💬
113 PI3K-Akt signaling pathway 💬
1件: VWF 💬 Caplacizumab 💬 Caplacizumab 1件: 64 💬 💬